מוטי קרטשבסקי


מוטי קרטשבסקי
מנהל תכנון מערכות אינסטלציה

תפקיד נוכחי:

מנהל תכנון מערכות אינסטלציה

תפקידים קודמים:

  • מנהל פרויקטים מתקני טיפול במים תעשייתיים בתחנות כח אשלים מערב Plot A ותחנת כח גז מחזור משולב עבור מפעלי נייר חדרה OPC חדרה, חברת GES

  • סגן מהנדס תאגיד מים וביוב, מנהל רשת מים וביוב, תאגיד מניב ראשון לציון בע"מ

  • מהנדס ראשי של מגה פרויקט "מים לכל - Water for all" באנגולה, חברת  Mitrelli

  • מנהל פרויקטים ומתכנן  מערכות ורשתות אספקת מים, חברת TAHAL

השכלה:

תואר שני בהנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון חיפה

תואר ראשון בהנדסה מים וקרקע במסלול הנדסה חקלאית בוגר מצטיין, טכניון חיפה