אנדריי מלשנקו


אנדריי מלשנקו
מנהל תכנון קונסטרוקציות פלדה